موجودی حساب و سیگنال ها را به درستی مدیریت کنید

محاسبه پارامتر های معامله: موجودی حساب و سیگنال ها را به درستی مدیریت کنید

موجودی حساب و سیگنال ها را به درستی مدیریت کنید   بخش چهارم حساب و کتاب پارامتر های داد و ستد : موجودی اکانت و سیگنال ها را به صدق رئیس فرمایید این هفته می خواهیم یک سری سیگنال معاملاتی که در یکسری بازار گوناگون صادر شده‌اند را تحلیل کنیم . میخواهیم به یاری حساب و کتاب پارامترهای داد و ستد , سبدی از سیگنال‌های معاملاتی را تولید کنیم و بعد از آن وارد  داد و ستد شویم و این مسئله را برای خرید و فروش گران مبتدی و تازه کار یاداوری کنیم که چک تکنیکال…