شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار شش طریق بی آلایش برای تشخیص مراحل بازار یک : صرفا یک نگاه بی آلایش به نمودار می‌تواند فرایند را مشخص و معلوم کند! تشخیص فرایند مدام شیوه ظریف و کاملاً عملی ندارد . البته چه بسا با نگاه بی آلایش به نمودار قیمتی نیز می‌توان  فرآیند بازار را معین کرد . چنانچه حیث بقیه خرید و فروش گران بازار فارکس یا این که سهام را درباره با پروسه بازار بپرسید , پاسخ‌های مختلفی اخذ خواهید کرد . بعضی از آن ها از روندهای کوتاه‌مدت , در بین بازه و بلندمدت صحبت  خواهند زد . البته با این وجود مهمترین پروسه بازار , فرایند برنده در نمودار روزمره است . شما می توانید به‌راحتی  صرفا با تماشا کردن به نمودار روزمره فرآیند کوتاه‌مدت , در میان مقطع و بلندمدت را مشخص و معلوم نمایید .…